• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

9 listopada 2018r., zgodnie z coroczną tradycją odbył się apel z okazji Święta Niepodległości połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych i członków Samorządu Uczniowskiego. Wśród zaproszonych gości znalazł się wieloletni przyjaciel szkoły, Radny Powiatu Szamotulskiego Kazimierz Michalak. Część oficjalną prowadziły: Julia Kijek i Wiktoria Jankowska.  Zgodnie z tradycją szkoły w tym dniu odbywa się ślubowanie klas pierwszych oraz nowych członków Samorządu Uczniowskiego. Zaszczytu ślubowania z klas pierwszych dostąpili: Jakub Czesiński, Stanisław Hibner, Julia Stachowiak, Adrian Kaczmarek, Klaudiusz Milachowski, Hubert Sochalski, Mikołaj Hercka, Mikołaj Szczepski, Eryk Łabęcki, Jan Sochacki. Wśród nowych członków SU ślubowanie złożyli Maksymilian Zając, Wiktoria Dopierała, Wiktoria Jasiewicz, Zuzanna Skowrońska, Liwia Sztukowska, Hubert Sochalski, Piotr Ziopaja, Cyprian Kropaczewski, Rafał Kubiś, Mariusz Pawlik. Nowym przewodniczący SU został Rafał Kubiś. Delegacje uczniów szkoły uczciły pamięć poległych za wolność ojczyzny zapalając znicze pod tablicą patrona i pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Leśnej. Pan Marian Śliwa przypomniał zebranym sylwetkę Józefa Piłsudskiego, najważniejszej postaci związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.  Wiersze recytowali uczniowie klas pierwszych: Julia Laszczewska, Natalia Golon, Julia Błajek, Anna Biedziak, Julia Walorczyk. Pięknie śpiewała: Lidia Wydarta. Nad stroną techniczną czuwał Maciej Machaj z klasy 3i.

Po apelu Pani dyrektor zaprosiła całą społeczność szkolną oraz Pana Kazimierza Michalaka na dziedziniec szkoły, byśmy wzięli udział w „Rekordzie dla Niepodległej” i zaśpiewali cztery zwrotki naszego hymnu państwowego.

30 października w Szkole na Leśnej odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrano 4 przedstawicieli liceum, 3 przedstawicieli technikum oraz po jednym reprezentancie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Rada Samorządu Uczniowskiego, powołując się na jedną z zasad regulaminu, podczas pierwszych obrad włączyła do swojego grona jeszcze dwie uczennice liceum. Tym samym grono RSU zostało powiększone aż o 11 nowych osób:

Szkoła Podstawowa: Maksymilian Zając (8s)

Gimnazjum: Wiktoria Dopierała (3f)

Liceum: Wiktoria Jasiewicz (2cd), Julia Laszczewska (1cd), Zuzanna Skowrońska (2cd), Liwia Sztukowska (2cd), Hubert Sochalski (2s) i Piotr Ziopaja (2s)
Technikum:
Cyprian Kropaczewski (3i), Rafał Kubiś (3m), Mariusz Pawlik (2i)

Dnia 6 listopada 2018r. o godzinie 9.45 została przeprowadzona w szkole próbna ewakuacja. Uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły, zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły. Wychowawcy oraz pozostali nauczyciele odpowiedzialni za uczniów, złożyli meldunek dyrektorowi szkoły o liczebności oraz stanie zdrowia podopiecznych. Po odwołaniu zagrożenia wszyscy wrócili do klas na lekcje. Głównym celem akcji było zapoznanie uczniów oraz pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, które obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku.

Serdecznie dziękujemy strażakom z OSP Wronki i Panu S. Kaszkowiakowi za przeprowadzenie sprawnej akcji w naszej szkole. 

25 października 2018 r. klasy 2M i 3M technikum odwiedziły Państwową Wyższą  Szkołę Zawodową w Pile, która już szósty raz organizuje  "Piknik Techniczny". Nasi uczniowie wraz z opiekunami po raz kolejny wybrali się na tę imprezę, znaną z wielu niezapomnianych wrażeń. Nie zawiedliśmy się, na miejscu czekało mnóstwo atrakcji. Żeby uczestniczyć we wszystkim, musieliśmy podzielić się na grupy, i tak na przykład mechatronicy z klasy drugiej wzięli udział w konkursie "Geodezja na wesoło". Oprócz tego wycieczkowicze mieli okazję posłuchać ciekawego wykładu o robotach arduino. Nasi uczniowie poznali również ciekawe potencjalne przyszłe miejsca pracy, dające technikom szansę na świetlaną przyszłość. Na koniec wycieczki młodzież zabawiła się w eksperymenty fizyczne oraz doświadczenia nad ludzkim głosem, a także poznali trochę tajników modelowania 3D. Wróciliśmy jak co roku zadowoleni i bogatsi w  nowe  doświadczenia. Nauka w praktyce zawsze się sprawdza!

27 października 2018 r. w Szkole na Leśnej odbył się „Piknik z historią”, nad którym patronat objął Starosta Szamotulski. Tak jak cała Polska, tak i my postanowiliśmy uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości. Od samego rana trwała terenowa gra edukacyjna „Śladami Powstania Wielkopolskiego w 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”. Uczniowie klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjum wyruszyli na trasę, która wiodła przez 6 z 14 punktów ścieżki edukacyjnej rozmieszczonej na terenie Miasta i Gminy Wronki. Na trasie uczestnicy zmierzyli się z zadaniami teoretycznymi i sprawnościowymi, były puzzle, pieśni patriotyczne, zdjęcia przywódców i uczestników walk o niepodległość do rozpoznania a także bandażowanie czy „rzut granatem”.  O godzinie 11.30 Dyrektor szkoły Pani Monika Kozber powitała zebranych gości: radnego powiatu szamotulskiego Kazimierza Michalaka, podpor. Michała Hoffmana i podpor. Tomasza Burneckiego z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, prezesa WSH HISTORICA Dariusza Roszaka oraz członków stowarzyszenia, a także grupy uczestniczące w grze. Następnie zaprosiła wnuczkę ostatniego Powstańca Wielkopolskiego Anetę Rzepę, członków Stowarzyszenia WSH oraz Kazimierza Michalaka i podpor. 17 WBZ przed szkołę, by posadzili dąb upamiętniający ojca chrzestnego naszego sztandaru - Jana Rzepę. Kolejnym punktem „Pikniku z historią” była żywa lekcja historii i patriotyzmu przedstawiona przez członków WSH HISTORICA, którzy pokazali jak wyglądało umundurowanie Powstańców Wielkopolskich od rozpoczęcia walk niepodległościowych do ich zakończenia.

Pan Marian Śliwa przybliżył zebranym sylwetkę Walentego Błażejewskiego wronieckiego powstańca, artystę i społecznika. Potem nastąpiło podsumowanie gry i organizowanego w naszej szkole konkursu plastycznego pt. „Niepodległość” oraz wręczenie nagród uczestnikom. Na koniec Dyrekcja zebrani obejrzeli wystawę, która prezentowała przedmioty codziennego użytku, dokumenty, zdjęcia z początków XX wieku, należące do zbiorów rodzinnych naszych uczniów oraz wystawę dotyczącą życia i twórczości Walentego Błażejewskiego, udostępnioną przez Urzęd Miasta i Gminy Wronki.

Na koniec tego dnia dyrekcja zaprosiła zebranych na piknik, wojskową grochówkę i placek drożdżowy.

Podsumowanie wyników terenowej gry edukacyjnej oraz konkursu plastycznego:

- w kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 Wronki

II miejsce Szkoła Podstawowa Biezdrowo

- w kategorii gimnazjum:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 Wronki – Gimnazjum

II miejsce Gimnazjum z Leśnej klasa III f chłopcy

III miejsce Gimnazjum z Leśnej klasa III f dziewczęta

Wyróżnienie - Gimnazjum z Leśnej klasa III g

W konkursie plastycznym na plakat „Niepodległość”:

Szkoła podstawowa – Stanisław Hibner

Gimnazjum – Zuzanna Kaczmarek

Szkoła średnia – Klaudiusz Rosada

Dziękujemy Radzie Rodziców przy ZS nr 1 oraz Starostwu Powiatowemu za ufundowanie nagród i poczęstunku dla uczestników „Pikniku z historią”.

Justyna Roszak-Kuśmierek

Dziś Szkołę na Leśnej odwiedził jej absolwent Pan Rafał Łukowiak, prezes zarządu Wieland Electric. Zgodnie z wcześniejszymi planami związanymi z doposażeniem pracowni mechatronicznych w systemy bezpieczeństwa maszyn, dziś do szkoły p. Rafał przywiózł zestaw elementów systemów bezpieczeństwa, między innymi były to:

 • Kompletne przyciski E-STOP,
 • Rygle bezpieczeństwa z zamkami,
 • Krańcówki magnetyczne,
 • Kurtyna bezpieczeństwa,
 • Rygiel sprężynowy,
 • Przekaźniki bezpieczeństwa,
 • Sterowniki bezpieczeństwa,
 • Sterownik PLC,
 • Przetworniki PT100, Pt1000,

Z tych elementów wykonane zostaną specjalistyczne makiety, na podstawie których uczniowie technikum poznają w sposób praktyczny jaki jest cel stosowania systemów bezpieczeństwa maszyn, w jaki sposób systemy te działają oraz jak poprawnie je instalować oraz programować.

W planach jest wykonanie, w formie projektów, następujących makiet:

 • Zatrzymanie awaryjne z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa.
 • Zatrzymanie awaryjne z wykorzystaniem sterownika bezpieczeństwa.
 • Kontrola osłony z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa – jeden wyłącznik krańcowy
 • Kontrola osłony z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa – dwa wyłączniki krańcowe
 • Kontrola osłony z wykorzystaniem sterownika bezpieczeństwa – jeden wyłącznik krańcowy
 • Kontrola osłony z wykorzystaniem sterownika bezpieczeństwa – dwa wyłączniki krańcowe
 • Kontrola osłony z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa z funkcją ryglowania
 • Kontrola dostępu przy użyciu kurtyny świetlnej z wykorzystaniem przekaźnika bezpieczeństwa

Bardzo dziękujemy za pomoc dzięki, której młodzież będzie zdobywać umiejętności na najnowocześniejszym sprzęcie.

W miniony poniedziałek 15 października klasy 7s, 8s oraz 3f uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. W ramach zajęć podejmowali tematy planowania kariery, wyboru szkoły oraz analizy własnych predyspozycji zawodowych.Serdeczne podziękowania za merytoryczne zajęcia składamy dla doradców zawodowych z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

12 października 2018 r. w Szkole na Leśnej świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej,  potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, w którym wzięli udział uczniowie, pracownicy naszej szkoły oraz zaproszeni goście: pan Mieczysław Sobański Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego oraz pan Kazimierz Michalak Radny Powiatu Szamotulskiego i przyjaciel Szkoły na Leśnej. W trakcie uroczystości padło wiele wzruszających życzeń, nie tylko dla nauczycieli, ale także dla Dyrekcji, wychowawców Internatu, pracowników administracji i obsługi. Uczniowie przypomnieli zebranym o historii tego święta, a następnie pan Marian Śliwa zaprezentował sylwetkę Stanisława Zgaińskiego, nauczyciela, artysty i żołnierza. W dalszej części młodzież w humorystyczny sposób przedstawiła scenki z życia codziennego szkoły i umiliła uroczystość znanymi piosenkami. Szczególnym wydarzeniem w dniu dzisiejszym było uhonorowanie przez Panią Dyrektor nagrodą Rady Rodziców i społeczności szkolnej jednego z naszych wychowanków Mariusza Pawlika za godne prezentowanie wartości szkoły poza jej murami oraz postawę stanowiącą wzór do naśladowania. Mariusz podczas jazdy rowerem uratował błąkającego się psa, zawiadamiając o tym fakcie redakcję portalu mojeWronki.pl, z którym wspólnie odnaleźli właściciela.

Ten mile spędzony czas stanowił najlepsze podsumowanie Dnia Nauczyciela!

W sobotnie przedpołudnie 6 października duża grupa uczniów Zespołu Szkół nr 1 wraz z pocztem sztandarowym i nauczycielami historii uczestniczyła w doniosłym dla naszego miasta wydarzeniu – nadaniu nazwy ulicy Walentego Błażejewskiego. Walenty Błażejewski był postacią we Wronkach wybitną, społecznikiem, patriotą a przede wszystkim Powstańcem Wielkopolskim.

28 września 2018r. grupa uczniów ze Szkoły na Leśnej uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Biologii UAM w ramach Nocy Naukowców. Na pierwszych zajęciach uczniowie zajęli się grupą organizmów jaką są NIESPORCZAKI. Poznali ich biologię i fizjologię. Mieli również możliwość odszukać ich w materiale biologicznym z mchu. Drugi blok zajęć przygotowany przez studentów należących do sekcji Biologii Syntetycznej obejmował swoją tematyką białka. Uczniowie mogli zbadać jakie czynniki mają wpływ na denaturację struktury białka oraz określić długość cząsteczek za pomocą elektroforezy. Młodzież wyszła bardzo zadowolona z zajęć. Na pewno wróci tam nie raz!

28 września 2018r. w Szkole na Leśnej odbyło się długo wyczekiwane wydarzanie! W klimacie Disco Party witaliśmy w naszej społeczności nowe klasy. Było wiele atrakcji: klasowe karaoke, tor przeszkód, disco gorące krzesełka, limbo, wspólny taniec... Bawiliśmy się świetnie!! Zwycięzcą rozgrywek została klasa 1cd - w nagrodę otrzymała „Złotą Kartę” - czyli dzień bez pytania dla całej klasy. Wielkie podziękowania za zaangażowanie pozostałych klas i wychowawców podczas wspólnej zabawy: 7s, 1s, 1um, 1i ;)  Samorząd Uczniowski z opiekunkami serdecznie dziękują wszystkim pomocnikom, w szczególności Pani Monice Kinowskiej ;)

27 września 2018r. w Szamotułach odbyła się Szkolna Liga Lekkoatletyczna. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła aż 5 medali! Złoto w skoku wzwyż zdobył Igor Chojan. Srebro zdobyli: w biegu na 100m Kamil Konenc, w skoku w dal Rafał Kubiś. Brązowy medal zdobyli: w biegu na 400 m Karolina Wasik, w biegu na 800m Hubert Malach. W gronie naszej reprezentacji znaleźli się również: Jakub Gralak, Piotr Piechowiak, Mikołaj Urban, Jan Sochacki, Nicole Grześkowiak, Michał Śmigiel, Mateusz Wilkutowski. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych zawodach.

Opiekun Monika Kinowska