• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Wracają słowa, które się liczą,

Dopóki mamy głowy i serca.

Dopóki w głowach myśli krążą

Nie zarażone pogardą

Jest święte słowo wolność!

Jest święte słowo prawda!

Jest święte słowo Polska!

Takimi słowami społeczność szkoły im. Powstańców Wielkopolskich rozpoczęła apel w  17 rocznicę nadania szkole imienia. W uroczystości brali udział nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także zaproszeni goście: Kazimierz Michalak Członek Rady Powiatu Szamotulskiego, Jan Stefaniak Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu, Spraw Obywatelskich, Kultury i Turystyki, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Tadeusz Musiał, Jan Janiszewski  Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, przedstawiciele Rady Rodziców Magdalena Roszak i Karina Koput, Pani Irena Wojciechowska Prezes Stowarzyszenia Puszcza Notecka, a także Pani Grażyna Kaźmierczk redaktor naczelna gazety „Bazar wroniecki”.

Pan Zygmunt Szorcz Członek Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, absolwent rocznika  1956, wręczył medale Hipolita Cegielskiego Pni Dyrektor Monice Kozber, nauczycielkom Pani Lidii Grzebycie i Pani Teresie Nożewskiej, a także uczniom Poli Marczyńskiej , Sylwi Krauze z klasy 2 ed  i Łukaszowi Wilińskiemu z klasy 2 m. Wyróżnienie wyjątkowe i zaszczytne, ponieważ zwraca uwagę na poświęcenie się jednostek dla dobra wspólnego i zaangażowanie w pracę organiczną. Wyjątkowość chwili podkreślił akt pasowania uczniów wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego (Jakuba Perza, Adama Doczekalskiego, Przemysława Skowroński ego) szablą porucznika Jana Rzepy otrzymaną dnia 14 czerwca 2001 roku z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Rada Rodziców przy współpracy z rzeźbiarzem Eugeniuszem Tacikiem przyczyniła się do powstania rzeźby przedstawiającej ostatniego Powstańca, który poległ ranny przy ławeczce nieopodal ul. Leśnej. Podczas uroczystości dokonano  aktu przecięcia wstęgi i przyjęcia rzeźby w krąg symboli, które wpisały się na stałe w szkolną rzeczywistość. Zgromadzeni mogli prześledzić losy Polski od zaborów po rok 1918, kiedy to słowo wolność zagościło na ustach wszystkich Polaków. Część artystyczna nawiązywała do czasu utraty niepodległości, powstania Tadeusza Kościuszki, niewoli, którą symbolizowały słowa więźniów z III cz. „Dziadów”, walki i odrodzenia. Na scenie podziwialiśmy: Martynę Remisz, Kamilę Łobojewską, Sandrę Wawrzyniak, Adama Salskiego, Jana Klemeńskiego, Macieja Machaja, Kamila Hoffmana, Kamila Tomkowiaka, Kamila Tukałę, Krzysztofa Lachmana.

Dzięki szkolnym akademiom wszyscy pamiętamy o trudnych losach narodu polskiego i możemy doceniać wolność, dzięki której nowe pokolenia mogą rozkwitać i służyć dobru nas wszystkich. Szkoła na Leśnej pielęgnuje tradycję, ale z wiarą patrzy w przyszłość, pragnąc wychować nowe pokolenia humanistów, sportowców, mechatroników, informatyków i automatyków. Pani dyrektor podziękowała uczniom za udział w apelu oraz Paniom  które  przygotowały młodzież: Pani Monice  Roszak, Agnieszce Wilk i Justynie Roszak-Kuśmierek.

Tekst Agnieszka Wilk