• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA HASŁO PROMUJĄCE CZYTELNICTWO

Cele:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,
 • popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym,
 • promowanie czytelnictwa wśród uczniów.

 

Adresaci:

 • uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Prace:

 • przedmiotem konkursu jest hasło promujące czytelnictwo,
 • hasła należy składać w bibliotece w formie pisemnej (wydruk komputerowy lub zapis ręczny na kartce),
 • na odwrocie kartki zawierającej hasło, należy zamieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
 • każdy uczeń może złożyć na konkurs tylko jedno wymyślone przez siebie hasło,
 • hasła będą prezentowane w gablocie przed biblioteką i opublikowane na stronie internetowej szkoły,
 • przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Termin:

 • Prace należy składać w bibliotece do 28 kwietnia 2017 r.  

Ocena:

 • jury wybierze najlepsze hasła,
 • oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu,
 • ogłoszenie wyników nastąpi po weekendzie majowym, na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:

 • Biblioteka ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach 

 

Kto czyta książki, żyje podwójnie

(Umberto Eco)

Uczniów GIMNAZJUM zapraszamy do udziału w 

KONKURSIE NA MISTRZA PIĘKNEGO, GŁOŚNEGO CZYTANIA

Krótki regulamin konkursu:

1. Dobór czytanego tekstu – dowolny, objętość – do 2 stron (maksymalnie do 5 minut czytania).

2. Ocenie podlegają następujące elementy: płynność czytania, interpretacja tekstu, respektowanie znaków przestankowych, dykcja.

3. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Konkurs odbędzie się dnia 25 KWIETNIA 2017r. od godz. 9.35 w salach lekcyjnych podczas lekcji

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się do biblioteki do dnia 24 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy!  Bibliotekarze