• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Rusza pierwsza forma wsparcia dla uczniów technikum w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. We wtorek 25 kwietnia w szkole na Leśnej odbyło się spotkanie uczniów klasy IV technikum informatycznego oraz III technikum mechatronicznego z p. Joanną Partyką przedstawicielką Politechniki Poznańskiej w ramach projektu Czas Zawodowców BIS. Uczniowie podpisali pierwsze umowy o staż, w wyniku którego będą mieli okazję podnieść poziom kompetencji zawodowych przez zdobycie dodatkowych umiejętności. Będą mogli również lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy oraz zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Z tytułu uczestnictwa w stażu uczeń otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1250 zł za zrealizowanie 150 godzin praktyki. Całe przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania dzięki współpracy szkoły z wieloma firmami na rynku lokalnym i nie tylko oraz nawiązaniu kontaktu z pracodawcami. Wszystkim tegorocznym stażystom życzymy powodzenia i sukcesów zawodowych.

Magdalena Walczak
Koordynator projektu