• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

19 czerwca w Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu odbyła się konferencja pod hasłem: „Doświadczenia w realizacji kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy”. Na spotkaniu, którego gospodarzem była pani Dyrektor Lucyna Białk - Cieślak, powiat szamotulski reprezentował Starosta - pan Józef Kwaśniewicz. Jednym z prelegentów przedstawiających przykłady dobrych praktyk poprzez współpracę z pracodawcami w szkołach zawodowych była pani Monika Kozber - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich z Wronek. W swoim wystąpieniu zaprezentowała pracownię Samsung Labo, jedyną w Polsce tego rodzaju pracownię w szkole ponadgimnazjalnej, będącą efektem współpracy z firmą Samsung Elektronics Polska. Gościem honorowym i zarazem najważniejszym prelegentem była Minister Oświaty - pani Anna Zalewska, która omówiła  zmiany w szkolnictwie zawodowym. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to jak ważną rolę odgrywać będzie pracodawca  oraz doradztwo  zawodowe i pośrednictwo pracy w budowaniu relacji szkoła - rynek pracy. W konferencji brali także udział: pan Zbigniew Dolata poseł PIS, członek sejmowej komisji oświaty, pani Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty, pan Zbigniew Talaga - Wielkopolski   Wicekurator Oświaty, pan Jarosław Lange - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, pan R. Silski - Prezes Stowarzyszenia Pracodawców Lewiatan, pan W. Kruk - Wielkopolska Izba Handlowo - Przemysłowa, pani M. Maląg i M. Wiśniewski - Wiceprezydenci Miasta Poznania, pani Izabela Laskowska - koordynator projektów mobilnościowych Agencji Narodowej (FSRE), partnerzy z Rosji, Ukrainy, Portugalii i Brandenburgii oraz pan Walter Jahn - Pełnomocnik Ministerstwa Sprawiedliwości Brandenburgii. Warto podkreślić fakt, że konferencja odbyła się w Poznaniu, który według cytowanych na spotkaniu słów Premiera Mateusza Morawieckiego jest niekwestionowaną stolicą gospodarności i dobrych pomysłów.