• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

23 czerwca 2017 r. pożegnaliśmy klasy trzecie gimnazjum  oraz całą społeczność szkolną, i tym samym zakończyliśmy kolejny rok szkolny. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych w osobie pana Kazimierza Michalaka - członka zarządu Rady Powiatu Szamotulskiego oraz pana Jana Stefaniaka - Dyrektora Wydziału Oświaty, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki oraz przedstawiciele klubów sportowych KKS LECH Poznań i MKS Błękitni Wronki współpracujących ze szkołą. Podczas uroczystości absolwentom gimnazjum zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i to oni właśnie w asyście rodziców złożyli swoje podpisy w Złotej Księdze Absolwentów Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, a najlepsza absolwentka za sumienną pracę i osiągnięte wyniki została wyróżniona Nagrodą Starosty Szamotulskiego. Ten zaszczytny tytuł wypracowała sobie uczennica kl. IIIF Nicole Grześkowiak, która uzyskała średnią ocen 5,71. Nagrodzeni zostali również absolwenci, którzy angażowani byli w życie szkoły oraz odznaczali się szczególną postawą uczniowską. Swój wkład w kształt życia społeczności szkolnej mają również rodzice. Nie zapomniano o nagrodzeniu Statuetką Przyjaciela Szkoły na Leśnej tych najbardziej zaangażowanych w różne inicjatywy. Ostatnim elementem zakończenia roku szkolnego dla absolwentów gimnazjum było ślubowanie, które składali reprezentanci wszystkich klas trzecich na sztandar szkoły. Nie obyło się także bez głosu samych zainteresowanych. W imieniu absolwentów szkołę pożegnała Julia Babiaczyk i Łukasz Benedykciński. Dzień ten to również zakończenie i podsumowanie kolejnego etapu dla pozostałych uczniów Gimnazjum, Liceum i Technikum Szkoły na Leśnej. Rok szkolny 2016/2017 był dla nas wyjątkowo trudny i pracowity biorąc pod uwagę ilość ewaluacji zewnętrznych jakie szkoła przeszła na każdym poziomie, ale jakże radosnym i optymistycznym, patrząc na rezultaty i wyniki jakie osiągnęliśmy. Koniec roku szkolnego to czas podsumowań przeróżnych inicjatyw i akcji takich jak np.: Leś-Tech, Samsung Labo czy innowacji pedagogicznych, podziękowań za zaangażowanie, wolontariat w organizacji imprez sportowych, środowiskowych i społecznych. W tej części uroczystości głos zabrali: przedstawiciele organu prowadzącego: pan Kazimierz Michalak, pan Jan Stefaniak, pani dyrektor Monika Kozber, pani Joanna Jujeczka – reprezentant Samsung Elektronics oraz inni z zaproszonych gości. Był to również czas pożegnań, nie tylko z absolwentami, ale także z pracownikami, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę, czy też z innych względów postanowili zmienić swoją ścieżkę zawodowych wyzwań.

Całą uroczystość uświetnił profesjonalny taniec towarzyski i ludowy, śpiew, recytacja i mini scenki aktorskie.

Dziękujemy za kolejny wspólny, udany rok szkolny!

Życzymy pięknych, słonecznych i niezapomnianych wakacji.