• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

29 września grupa uczniów ze Szkoły na Leśnej brała udział w Nocy Naukowców. Uczniowie odwiedzili Wydział Biologii i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszej kolejności uczniowie uczestniczyli w wykładzie pt.: „Zadziwiające mitochondria”, który wygłosił dr hab. Michał Rurek, adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej i Komórkowej na Wydziale Biologii UAM. Na wstępie dr hab. M. Rurek przypomniał wszystkim słuchaczom budowę mitochondriów oraz  funkcje jakie pełnią w komórkach, po czym przeszedł do przedstawienia słuchaczom najnowszych doniesień naukowych dotyczących przedstawianej tematyki, obejmujących między innymi ekspresję informacji genetycznej zawartej w mitochondriach oraz funkcję i znaczenie białek mitochondrialnych. Po bardzo interesującym wykładzie młodzież udała się na Wydział Chemii UAM gdzie próbowała lodów z ciekłego azotu. Po degustacji lodów uczniowie udali się ponownie na wydział Biologii UAM gdzie degustowali ciastka wykonane z glonów oraz oglądali wystawę stawonogów: żywe modliszki i pająki oraz zbiory entomologiczne prof. dr hab. Edwarda Baraniaka. Uczniowie ze Szkoły na Leśnej uczestniczyli również w wykładzie pt.: „Dogadujemy się jak stare małżeństwo, czyli o zjawisku śpiewu w duecie u ptaków afrykańskich”, który poprowadziła p. Katarzyna Olszowiak z zakładu biologii behawioralnej, studentka V roku biologii ogólnej. Pani Katarzyna wyjaśniła wszystkim słuchaczom jakie funkcje u ptaków pełni śpiew oraz omówiła, jak się okazuje bardzo rzadkie zjawisko, jakim jest śpiew w duecie. Po wykładzie młodzież ponownie udała się przed Wydział Chemii UAM gdzie odbył się pokaz pirotechniczny. Śmiało możemy zaliczyć wyjazd do udanych!