• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Od 13 listopada 2017 roku odbywa się w Polsce dziesiąty jubileuszowy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata.  Jednym z jego elementów jest projekt Otwarta Firma – Biznes przy tablicy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu. Szkoła uczestnicząca w tym programie m.in.:

- tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,

- buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,

- przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,

- pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,

- przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,

- przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,

- pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

Nasza Szkoła również przystąpiła do projektu Otwarta firma. W jego ramach zorganizowane zostało spotkanie uczniów klas liceum i technikum z Karoliną Bloch współzałożycielką fundacji Femina Project. Pani Karolina przybliżyła działalność organizacji pozarządowych i sposoby ich finansowania, opowiedziała o projektach które realizowała i realizuje fundacja Femina Project oraz zachęcała młodzież do większej aktywności w życiu społecznym i gospodarczym. Była to doskonała lekcja przedsiębiorczości.