• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że Zespół Szkół nr 1 we Wronkach został zakwalifikowany do dwóch bardzo ważnych projektów. 

1. Akcja #KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele. Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS. Przygotowanie akcji składa się z trzech filarów:

 - Pierwsza część akcji, to prezentacja pt. #KOMÓRKOMANIA, która jest przeprowadzona przez nauczyciela, ucznia, bądź przez zaproszonego do szkoły przedstawiciela Fundacji DKMS. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie zajęć według scenariuszy, przygotowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

- Druga część akcji, to promowanie rejestracji potencjalnych Dawców. W promowaniu pomogą przesłane przez Fundację DKMS drukowane materiały promocyjne oraz akcja promocyjna przeprowadzona przez samych uczniów za pomocą ich telefonów komórkowych, poprzez media społecznościowe.

- Trzecia część akcji, to umożliwienie młodzieży szkolnej, rodzicom oraz pracownikom placówki oświatowej, rejestracji jako potencjalny Dawca krwiotwórczych komórek macierzystych. Inicjator akcji dzięki narzędziom, materiałom oraz wiedzy udostępnionym przez Fundację DKMS przeprowadza przy pełnym wsparciu pracownika Fundacji DKMS Dzień Dawcy Szpiku na terenie szkoły. Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji dostarczone będą przez Fundację DKMS.

2. Kolejny projekt skierowany jest do kadry nauczycielskiej, MÓJ NAUCZYCIEL – MÓJ AUTORYTET! Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauczycieli. Projekt jest realizowany przez: Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT i współfinansowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT. Celem projektu jest wprowadzenie idei aktywnej promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego kadry pedagogicznej, zapobieganie zaburzeniom psychicznym kadry pedagogicznej, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Termin realizacji to wrzesień 2017 - czerwiec 2018.