• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

No i zaczynamy... już po raz trzeci zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną w "Tygodniu z biblioteką szkolną". W tym roku proponujemy Wam trzy konkursy pod jednym współnym hasłem "Podróże małe i duże":

- konkurs literacki;

- konkurs fotograficzny;

- konkurs na "Mistrza Pięknego, Głośnego Czytania"

Oto regulaminy:

 

Regulamin III KONKURSU NA MISTRZA PIĘKNEGO, GŁOŚNEGO CZYTANIA

 

Krótki regulamin konkursu:

 1. Uczestnicy czytają wybraną przez siebie 1 stronę tekstu w dwóch kategoriach:

- szkoła podstawowa i gimnazjum czytają „W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne

- szkoły ponadgimnazjalne czytają „Cesarz” Ryszarda Kapuścińskiego

 1. Ocenie podlegają następujące elementy: płynność czytania, interpretacja tekstu, respektowanie znaków przestankowych, dykcja.
 2. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Konkurs odbędzie się dnia 07.06.2018r. o godz. 1310 w sali nr 15


Regulamin konkursu fotograficznego „Podróże małe i duże”

Cele:

   - rozwijanie potrzeby odkrywania i poznawania świata poprzez czytelnictwo i podróże,

   - rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,

   - podnoszenie poziomu umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii,

   - popularyzacja fotografii wśród młodzieży szkolnej,

Adresaci:

   - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Prace:

   - fotografie, które stanowią dowolną, artystyczną interpretację tematu, np. ukazują miejsca, do których uczestnicy mieli okazję lub chcieliby dotrzeć, wspomnienia z podróży, przedmioty kojarzące się z podróżą itp.

   - fotografie należy dostarczyć do biblioteki na nośniku pamięci komputerowej lub przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   - do pracy konkursowej należy dołączyć imię i nazwisko ucznia oraz klasę,

   - każdy uczeń może złożyć na konkurs tylko jedną fotografię,

   - zwycięska praca zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły,

   - przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na publikację pracy na stronie internetowej szkoły.

Termin:

   - prace należy składać do 09 czerwca 2018 r.

Ocena:

   - jury wybierze najlepsze zdjęcie,

   - oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu,

   - ogłoszenie wyników nastąpi do 15 czerwca br., na stronie internetowej szkoły.

Organizator:

   Biblioteka ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach


Regulamin konkursu literackiego Podróże małe i duże ”

Organizator:

    Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Cele konkursu:

 1. Wzrost zainteresowania literaturą wśród uczniów ZS nr 1
 2. Rozwijanie umiejętności literackich
 3. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego

Zadanie konkursowe:

    Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wypowiedzi pisemnej – forma dowolna na temat „Podróże małe i duże”

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS nr 1 w dwóch kategoriach:

        - szkoła podstawowa i gimnazjum

        - szkoły ponadgimnazjalne

 1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową
 2. Praca konkursowa powinna być napisana samodzielnie przez ucznia
 3. Praca konkursowa musi być pracą wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w konkursach.
 4. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, klasę
 5. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły.

Forma pracy:

    Wydruk komputerowy, maksymalnie 1 strona A4

Termin dostarczania prac:

    Prace konkursowe należy złożyć do dnia 09 czerwca 2018 r. w bibliotece szkolnej

Komisja konkursowa:

    Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: oryginalność ujęcia tematu; poprawność i bogactwo języka; ortografię; kompozycję.

Finał konkursu:

    Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy do udziału!