• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Bartosz Michnik, Przemysław Skowroński i Bartosz Ruszczyk absolwenci w zawodzie technik mechatronik to finaliści etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2018 w kategorii P – pomoc dydaktyczna. Olimpiada ma charakter naukowo-techniczny i jej celem jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Celem pracy, pt. Stanowisko dydaktyczne modelu windy do nauki programowania sterowników PLC i mikrokontrolerów ATMEL” było poszerzenie wiedzy z zakresu nauk technicznych, w szczególności mechatroniki, oraz postawienie się w obliczu wyzwania zaprojektowania działającego systemu mechatronicznego. Zaprojektowany model windy, ma być stanowiskiem dydaktycznym do nauki programowania sterowników PLC oraz sterowników opartych na mikroprocesorach Atmel. Finaliści mogą być przyjęci na studia oraz być zwolnieni z egzaminu pisemnego kwalifikacji zawodowych. Finalistom gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również znajdziemy się w gronie finalistów lub laureatów.