• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

16 listopada nasza młodzież, 15 osób z grupy biologiczno- chemicznej wraz z opiekunkami, Jagodą Wachowiak oraz Moniką Kozber udała się na Wydział Biologii UAM. Podczas gdy młodzież uczestniczyła w warsztatach poświęconych płazińcom oraz wykładzie nt. zastosowania owadów, pani Dyrektor w towarzystwie Dziekana wydziału biologii, pana prof. dra hab. Przemysława Wojtaszka oraz koordynatorki ds. promocji pani dr hab. Anety Piechalak dokonała podpisu dokumentów warunkujących kontynuację podjętego przed laty porozumienia partnerskiego. Owo porozumienie gwarantuje młodzieży naszej szkoły opiekę merytoryczną uczelni wyższej oraz możliwość podniesienia jakości nauczania biologii poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Warto również wspomnieć, że młodzież ze Szkoły na Leśnej została zakwalifikowana do nowego projektu Wydziału Biologii UAM „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, którego realizacja rozpocznie się w lutym.