• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

W dniu 29.11.2018 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Szkołę na Leśnej wspólnie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty i firmą Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. Spotkanie poświęcone zmianom w kształceniu zawodowym odbyło się w auli firmy Samsung we Wronkach. Konferencja była skierowana do samorządów, dyrektorów i kierowników szkolenia praktycznego szkół z wielkopolski oraz przedsiębiorców.

Gospodarz, Olgierd Bałtaki - dyrektor Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., powitał wszystkich uczestników konferencji oraz zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: Beatę Hanyżak - Starostę Szamotulskiego, dra Zbigniewa Talagę - Wicekuratora Oświaty, który reprezentował Elżbietę Leszczyńską - Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Czesława Kruczka - zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Kazimierza Michalaka - członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Macieja Trąbczyńskiego - członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Marię Przybylską -przewodniczącą Komisji Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Szamotulskiego, Jana Stefaniaka - dyrektora Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki, Izabelę Albrecht - zastępcę dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, Małgorzatę Wilczyńską - Grześ - dyrektora Wydziału Rozwoju Kuratorium Oświaty, Julitę Włodarczyk wicedyrektora Wydziału Rozwoju Kuratorium Oświaty, Rafała Łukowiaka - prezesa Wieland Electric Poznań, Kingę Janicką - prezesa firmy Wroklech, dr Romualdę Kosmatkę z Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, dr hab. Rafała Wojciechowskiego z Politechniki Poznańskiej.

Jako pierwszy zabrał głos dr Zbigniew Talaga, Wicekurator Oświaty z referatem zatytułowanym Miejsce szkolnictwa zawodowego w systemie edukacji oraz przekazał na ręce pani dyrektor Moniki Kozber oraz pana Olgierda Bałtakiego podziękowania za zaproszenie oraz wyrazy uznania za podjętą inicjatywę od pani Urszuli Martynowicz - dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Następnie Monika Kozber, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach, podzieliła się swoim doświadczeniem w zakresie planowania procesu edukacyjnego w kontekście przepisów prawa, a Magdalena Walczak, wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach, przedstawiła działania podejmowane w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach w celu podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz dopasowania kwalifikacji przyszłych pracowników do potrzeb pracodawców. Kolejnymi prelegentami byli: Olgierd Bałtaki, dyrektor firmy Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., oraz Joanna Jujeczka, koordynator programu Samusung LABO, którzy przedstawili wyzwania jakie podejmują dla edukacji oraz współpracy ze szkołą z pozycji przedsiębiorstwa. Inżynierowie firmy Samsung Krystian Jania, Remigiusz Kudłaszyk oraz Hubert Niezborała   przedstawili elementy przemysłu 4.0 - zagadnienia nowoczesnych technologii informatycznych w przemyśle oraz kompetencji dodatkowych w programach edukacyjnych organizowanych przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. Pani dr Romualda Kosmatka z Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile omówiła problem kształcenia kadr dla potrzeb szkolnictwa zawodowego w zakresie do kompetencji miękkich. W czasie serwisu kawowego goście mieli okazję do rozmów, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, a następnie zwiedzili jedną z najnowocześniejszych fabryk w Polsce.

Podsumowując spotkanie, pani dyrektor Monika Kozber podziękowała wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie. Szczególne wyrazy wdzięczności za wsparcie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia skierowała do pana dra Zbigniewa Talagi wielkopolskiego wicekuratora oświaty, pana Olgierda Bałtakiego, dyrektorowi firmy Samsung oraz pani Beaty Hanyżak Starosty Szamotulskiego.