• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

30 grudnia 2018 r. delegacja z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich wzięła udział we Mszy Św. w intencji Powstańców Wielkopolskich, odprawionej w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny. Następnie dyr. Monika Kozber, pani Monika Roszak oraz pani Alina Słomińska wzięły udział w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich Ziemi Wronieckiej na Cmentarzu Parafialnym. Tego samego dnia o godz.16.30 uroczyście złożono kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich przy Rondzie Europa. Pan Robert Dorna zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wronki przypomniał historię wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz podziękował wszystkim zebranym delegacjom oraz Wronieckiemu Stowarzyszeniu „Historica” za godne uczczenie 100-nej rocznicy wybuchu Powstania. 

W tym ważnym roku dla Polski, odbyło się w naszej szkole wiele imprez i uroczystości, podczas których przypominaliśmy i uczciliśmy bohaterów, którzy przed stu laty walczyli o niepodległość dla kraju. W trakcie trwania obchodów jubileuszu 70-lecia powstania szkoły odsłonięto tablicę poświęconą, między innymi 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zorganizowano „Piknik z historią”, podczas którego rozegrano grę miejską o tematyce powstańczej, uroczyście posadzono Dąb Jana Rzepy, ojca chrzestnego sztandaru szkoły oraz zaprezentowano wystawę upamiętniającą postać Walentego Błażejewskiego. Ponadto, jak co roku, odbywały się szkolne i międzyszkolne konkursy wiedzy oraz artystyczne na temat Powstania. Uczennica Oliwia Hawryszkiewicz uzyskała tytuł laureatki etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim zorganizowanym w ramach projektu: Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 „ Tobie Polsku ta kropla krwi wrzącej” – zajęła trzecie miejsce. W ciągu całego roku pan Marian Śliwa, nauczyciel historii, przygotował serię wystąpień podczas apeli i uroczystości, w których przybliżał społeczności Szkoły na Leśnej najważniejsze wydarzenia, postaci i okoliczności związane z historią powstańczą. Wszyscy braliśmy również udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” a reprezentanci szkoły uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych na terenie gminy i powiatu.

Jesteśmy dumni z naszej młodzieży oraz nauczycieli za to, że zawsze kultywujemy tradycję i nie zapominamy o tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.