• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

OGÓLNODOSTĘPNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNA JUŻ DZIAŁA 


EU             LEADER             Puszcza Notecka             PROW

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

___________________________________________________________________________________________________

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06
.06.2017r.

   


FOTORELACJA Z PRAC


EU             LEADER             Puszcza Notecka             PROW

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

___________________________________________________________________________________________________

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017r.

  

 


PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIU ZADANIA: "BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SZAMOTULSKIEGO"


EU             LEADER             Puszcza Notecka             PROW

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

___________________________________________________________________________________________________

Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017r.

 W dniu 6 czerwca 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. ”Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, złożonego w ramach naboru wniosków w LGD „Puszcza Notecka”.

Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 86 tys. zł., w tym kwota pomocy to 45,5 tys. zł.

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch siłowni zewnętrznych zlokalizowanych przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach (obejmująca 9 kpl. urządzeń) oraz przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach (obejmująca 5 kpl. urządzeń).

Głównym celem operacji jest promocja walorów rekreacyjnych Powiatu Szamotulskiego, w tym obszaru Puszcza Notecka oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ogólnodostępność obiektów oraz różnorodność urządzeń siłowych, tworząc dogodne warunki korzystania dla osób z różnych grup wiekowych i o różnym stopniu sprawności fizycznej w tym grupom defaworyzowanym tj. osobom w wieku powyżej 50 r.ż. oraz młodzieży i osobom do 25 r.ż.

Przewidywany termin zakończenia projektu: październik 2017 r.