• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

UROCZYSTE OTWARCIE BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL


EU             LEADER             Puszcza Notecka             PROW

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

___________________________________________________________________________________________________

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017r.

W środę 20 września w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach odbyło się oficjalne otwarcie bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal. Obiekt ma wyjątkowe znaczenie dla społeczności szkolnej ponieważ umożliwia profesjonalnie szkolenie lekkoatletyczne dzieci i młodzieży oraz wydatnie podnosi standard edukacji sportowej.

Na uroczyste otwarcie zjechali się goście z powiatu: Starosta Powiatu Szamotulskiego - pan Józef Kwaśniewicz, Prezes Amica SA - pan Jacek Rutkowski, Członek Zarządu Powiatu - pan Kazimierz Michalak Radny Powiatu Szamotulskiego - pan Mieczysław Sobański, Dyrektor Wydziału Edukacji Spraw Obywatelskich kultury Sportu i Turystyki - pan Jan Stefaniak, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Informacji Europejskiej - pani Małgorzata Walkowiak, Wiceprezes Stowarzyszenia Puszczy Noteckiej - pani Irena Wojciechowska, ksiądz dziekan Janusz Małuszko, Prezes Błękitnych Wronki - pan Marek Pogorzelczyk, pan Marcin Wróbel i pan Tomasz Rząsa dyrektorzy Akademii Lecha Poznań, przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Ruszczyk oraz redaktor naczelna Wronieckiego Bazaru pani Grażyna Kaźmierczak.

Wśród uroczystych gestów, nawiązujących do najważniejszych symboli sportowych, dokonano przecięcia wstęgi i inauguracji przyszłych  zajęć sportowych w postaci biegu na dystansie 60 m. Natomiast reprezentacje klubów sportowych KKS Lech Poznań i Błękitni Wronki  zaprezentowały biegi w sztafecie wahadłowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dopomogli w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia, a wykonawcy, za rzetelne i terminowe  wykonanie. Zobowiązujemy się należycie wykorzystywać nowe możliwości i potwierdzać to wynikami sportowymi!


 NIEBAWEM OTWARCIE BIEŻNI I SKOCZNI NA "LEŚNEJ"


EU             LEADER             Puszcza Notecka             PROW

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

___________________________________________________________________________________________________

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017r.

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017r.

W dniu 11.09.2017r na boisku przy hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach wczesnym rankiem odbył się odbiór techniczny bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal. Odbioru protokolarnego dokonali Dyrektor Szkoły Monika Kozber, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Michalak, wykonawca Marcin Kilichowski oraz inspektor nadzoru Wiesław Bernaciak. Tym samym zadanie "Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie zostało wykonane. Obiekt  prezentuje się pięknie, a niebawem poinformujemy o terminie oficjalnego otwarcia.


 FOTORELACJA Z PRAC


EU             LEADER             Puszcza Notecka             PROW

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

___________________________________________________________________________________________________

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA BUDOWĘ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ I SKOCZNI DO SKOKU W DAL


EU             LEADER             Puszcza Notecka             PROW

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

___________________________________________________________________________________________________

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017 r.

5 lipca rozstrzygnięto przetarg na budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 we Wronkach. Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma P. H.U INSTAL Marcin Kilichowski ze Złotowa. 
W piątek 7 lipca natomiast,  Dyrektor Szkoły na Leśnej, Monika Kozber podpisała umowę na realizację inwestycji. Wkrótce ruszą pierwsze prace, które planowo powinny zakończyć się tuż przed nowym rokiem szkolnym.

Głównym celem operacji jest promocja walorów rekreacyjnych Powiatu Szamotulskiego, w tym obszaru Puszcza Notecka oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ogólnodostępność obiektów i stworzenie dogodnych warunków do korzystania z nich osobom z różnych grup wiekowych i o różnym stopniu sprawności fizycznej w tym grupom defaworyzowanym  tj. osobom w wieku powyżej 50 r.ż. oraz młodzieży i osobom w wieku do 25 r.ż

Nowa bieżnia uzupełni bazę infrastruktury sportowej umożliwiając uczniom szkoły, a także mieszkańcom Wronek spędzanie czasu wolnego aktywnie i na sportowo. Dodatkowo bieżnia posiadać będzie certyfikaty IAAF pozwalające na rozgrywanie międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych.

Zadanie kosztować będzie 162.864,00 zł przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych.