• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

16 listopada nasza młodzież, 15 osób z grupy biologiczno- chemicznej wraz z opiekunkami, Jagodą Wachowiak oraz Moniką Kozber udała się na Wydział Biologii UAM. Podczas gdy młodzież uczestniczyła w warsztatach poświęconych płazińcom oraz wykładzie nt. zastosowania owadów, pani Dyrektor w towarzystwie Dziekana wydziału biologii, pana prof. dra hab. Przemysława Wojtaszka oraz koordynatorki ds. promocji pani dr hab. Anety Piechalak dokonała podpisu dokumentów warunkujących kontynuację podjętego przed laty porozumienia partnerskiego. Owo porozumienie gwarantuje młodzieży naszej szkoły opiekę merytoryczną uczelni wyższej oraz możliwość podniesienia jakości nauczania biologii poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Warto również wspomnieć, że młodzież ze Szkoły na Leśnej została zakwalifikowana do nowego projektu Wydziału Biologii UAM „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, którego realizacja rozpocznie się w lutym.

W ostatni czwartek Rada Samorządu Uczniowskiego w nagrodę za zaangażowanie podczas realizacji ubiegłorocznych działań udała się na wycieczkę integracyjną. Razem z opiekunami odwiedzili Escape Room-y: zmierzyli się z tajemnicami zniknięcia Sherlocka Holmes'a oraz z odwiecznym pytaniem alchemików dotyczącym zamiany metalu w złoto! Po skończonej zabawie udali się na pizzę. Serdeczne podziękowania za ufundowanie wyjazdu składamy Radzie Rodziców!

  

 

9 listopada 2018r., zgodnie z coroczną tradycją odbył się apel z okazji Święta Niepodległości połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych i członków Samorządu Uczniowskiego. Wśród zaproszonych gości znalazł się wieloletni przyjaciel szkoły, Radny Powiatu Szamotulskiego Kazimierz Michalak. Część oficjalną prowadziły: Julia Kijek i Wiktoria Jankowska.  Zgodnie z tradycją szkoły w tym dniu odbywa się ślubowanie klas pierwszych oraz nowych członków Samorządu Uczniowskiego. Zaszczytu ślubowania z klas pierwszych dostąpili: Jakub Czesiński, Stanisław Hibner, Julia Stachowiak, Adrian Kaczmarek, Klaudiusz Milachowski, Hubert Sochalski, Mikołaj Hercka, Mikołaj Szczepski, Eryk Łabęcki, Jan Sochacki. Wśród nowych członków SU ślubowanie złożyli Maksymilian Zając, Wiktoria Dopierała, Wiktoria Jasiewicz, Zuzanna Skowrońska, Liwia Sztukowska, Hubert Sochalski, Piotr Ziopaja, Cyprian Kropaczewski, Rafał Kubiś, Mariusz Pawlik. Nowym przewodniczący SU został Rafał Kubiś. Delegacje uczniów szkoły uczciły pamięć poległych za wolność ojczyzny zapalając znicze pod tablicą patrona i pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Leśnej. Pan Marian Śliwa przypomniał zebranym sylwetkę Józefa Piłsudskiego, najważniejszej postaci związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.  Wiersze recytowali uczniowie klas pierwszych: Julia Laszczewska, Natalia Golon, Julia Błajek, Anna Biedziak, Julia Walorczyk. Pięknie śpiewała: Lidia Wydarta. Nad stroną techniczną czuwał Maciej Machaj z klasy 3i.

Po apelu Pani dyrektor zaprosiła całą społeczność szkolną oraz Pana Kazimierza Michalaka na dziedziniec szkoły, byśmy wzięli udział w „Rekordzie dla Niepodległej” i zaśpiewali cztery zwrotki naszego hymnu państwowego.

30 października w Szkole na Leśnej odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrano 4 przedstawicieli liceum, 3 przedstawicieli technikum oraz po jednym reprezentancie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Rada Samorządu Uczniowskiego, powołując się na jedną z zasad regulaminu, podczas pierwszych obrad włączyła do swojego grona jeszcze dwie uczennice liceum. Tym samym grono RSU zostało powiększone aż o 11 nowych osób:

Szkoła Podstawowa: Maksymilian Zając (8s)

Gimnazjum: Wiktoria Dopierała (3f)

Liceum: Wiktoria Jasiewicz (2cd), Julia Laszczewska (1cd), Zuzanna Skowrońska (2cd), Liwia Sztukowska (2cd), Hubert Sochalski (2s) i Piotr Ziopaja (2s)
Technikum:
Cyprian Kropaczewski (3i), Rafał Kubiś (3m), Mariusz Pawlik (2i)