• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg
Statut alt
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności
uczniów
alt
Plan pracy szkoły
alt
Zestaw programów nauczania
alt
Program wychowawczo - profilaktyczny
alt
System pomocy psychologiczno-pedagogicznej  alt
Wewnątrzszkolny system doradztwa
edukacyjno-zawodowego
alt
Kodeks etycznego postępowania alt
Regulamin dyżurów szkolnych alt
Regulamin wycieczek szkolnych alt
Oświadczenie na wyjazd jednodniowy alt
Oświadczenie na dłuższy wyjazd alt
Plan pracy biblioteki alt
Regulamin korzystania z biblioteki  alt
Zał.1 Oświadczenie alt
Zał.2 Protokół zgubienia alt
Zał.3 Wezwanie do zapłaty alt
Zał.4 Protokół kontroli alt
Karta obiegowa alt
Druk - duplikat świadectwa ikona wordjpg
Druk - duplikat legitymacji ikona wordjpg
Zasady funkcjonowania dziennika
elektronicznego
alt
Wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum ikona wordjpg

Klauzula Inforrmacyjna RODO

ikona wordjpg