• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg
Statut alt
Regulamin usprawiedliwiania nieobecności
uczniów
alt
Plan pracy szkoły
alt
Zestaw programów nauczania
alt
Program wychowawczo - profilaktyczny
alt
System pomocy psychologiczno-pedagogicznej  alt
Wewnątrzszkolny system doradztwa
edukacyjno-zawodowego
alt
Kodeks etycznego postępowania alt
Regulamin dyżurów szkolnych alt
Regulamin wycieczek szkolnych ikona wordjpg
Oświadczenie na wyjazd jednodniowy ikona wordjpg
Oświadczenie na dłuższy wyjazd ikona wordjpg
Regulamin monitoringu wizyjnego ikona wordjpg
Plan pracy biblioteki alt
Regulamin korzystania z biblioteki  alt
Zał.1 Oświadczenie alt
Zał.2 Protokół zgubienia alt
Zał.3 Wezwanie do zapłaty alt
Zał.4 Protokół kontroli alt
Karta obiegowa alt
Druk - duplikat świadectwa ikona wordjpg
Druk - duplikat legitymacji ikona wordjpg
Zasady funkcjonowania dziennika
elektronicznego
alt
Wniosek o przyjęcie dziecka do gimnazjum ikona wordjpg

Klauzula Inforrmacyjna RODO

ikona wordjpg