• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Okres gimnazjum to czas kiedy z jednej strony uczniowie czują się już dorośli, zmieniają pierwszą szkołę na kolejną i stają się nastolatkami, ale z drugiej nadal są jeszcze dziećmi. Potrzebują opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Nasza szkoła wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Zapewniamy naszym uczniom bogata ofertę zajęć dodatkowych nie tylko z przedmiotów, ale także artystycznych i sportowych, żeby mogli dokonywać samodzielnych wyborów i rozwijać swoje pasje. Dbamy o skuteczne i efektywne nauczanie i stwarzamy bezpieczne i przyjazne warunki nauki i zabawy. Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie możliwości do wszechstronnego rozwoju. Obecnie prowadzimy po dwa oddziały: o profilu ogólnym i sportowym.

            Zapraszamy!!!