• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Poniższy dokument bazuje na informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanej do szkół. Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje z którymi warto się zapoznać.

images nowy

Drogi Rodzicu!

Celem tej części artykułu jest pokazanie Tobie w jaki sposób możesz wspomagać swoje dziecko w procesie uczenia się. Pewnie czasami zastanawiałeś się, co takiego możesz zrobić, żeby uczynić ten proces łatwiejszym i bardziej przyjemnym. Okazuje się to być wcale nie takie trudne… Od czego w takim razie zacząć?

Pierwszy krok polega na dokonaniu diagnozy stylu uczenia się Twojego dziecka. Na podstawie opisów zawartych w poprzedniej części artykułu, spróbuj rozpoznać jaki styl uczenia się preferuje Twoje dziecko: jest bardziej wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem? Podziel się  z nim swoimi spostrzeżeniami. Potem spróbujcie dokonać wspólnych ustaleń.

Teraz zapoznaj się ze sposobami udzielania wsparcia Twojemu dziecku, adekwatnie do jego stylu uczenia się. Po przeczytaniu zadaj sobie pytanie: które z podanych metod mogę/ jestem w stanie stosować? Jak często? Być może masz jeszcze inne pomysły?

Następny etap to realizacja, czyli wprowadzanie zmian. Powodzenia!

Każdy z nas odbiera świat, zdobywa nową wiedzę i umiejętności za pomocą zmysłów (kanałów sensorycznych). Okazuje się, że nie każdy z trzech głównych zmysłów: wzrok, słuch i ruch (czucie), funkcjonuje u wszystkich ludzi na tym samym poziomie. Większość osób wykazuje tendencję do preferowania jednego z kanałów (zależy to od dominacji jednego ze zmysłów, a nie od świadomie podjętej decyzji. Wpływ na to mają zarówno tendencje dziedziczne, jak i oddziaływanie środowiska). Dlatego też różnimy się między sobą sposobami myślenia, odbierania i przetwarzania informacji – część z nas to wzrokowcy, słuchowcy, czuciowcy (kinestetycy).

„SPÓJRZ INACZEJ”: od nowego semestru rusza nowy program wychowawczo – profilaktyczny dla uczniów pierwszych klas gimnazjum w ZS nr 1

Program "Spójrz Inaczej" to zbiór  scenariuszy zajęć do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Program uczy  uczniów rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb, wyrażania emocji w konstruktywny  sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach.