• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

W POWIECIE

W czwartek, 11 października 2012 r. starosta Paweł Kowzan zaprosił wyróżnionych i nowo mianowanych nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat do Muzeum Zamek Górków. Oprawę spotkania zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Szamotułach. Jan Stefaniak, Dyrektor Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Szamotułach wyraził szacunek i uznanie dla nauczycieli, którzy w przeszłości bliższej lub dalszej, w stopniu większym lub mniejszym, mieli wpływ na losy i kształtowanie się każdego z nas. Starosta Szamotulski Paweł Kowzan tym nauczycielom, którzy rozwijali naukowe i sportowe uzdolnienia uczniów, prowadząc ich do sukcesów w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym wręczył „Nagrodę Starosty”. Otrzymali je także szefowie placówek, którzy tworzyli lepsze warunki i klimat do efektywnej pracy dydaktyczno-wychowawczej. W gronie tym znała się nasza wicedyrektor mgr Lucyna Kędzioł. Akt mianowania, po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawa, w tym zdaniu egzaminu, na uroczystym spotkaniu w Zamku Górków otrzymała nauczycielka historii, mgr Monika Roszak.

W dniu zakończenia roku szkolnego, 29 czerwca 2012 r., po raz pierwszy przyznane zostały stypendia Burmistrza, za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, mających siedzibę na terenie miasta i gminy Wronki. W tym roku stypendia naukowe i artystyczne burmistrza otrzymało dwoje uczniów z Gimnazjum z Leśnej: Kinga Judek z klasy III „F” i Bartosz Ruszczyk z klasy I „F”.

(27.04.2012r.)

Uroczystość pożegnania maturzystów, w dniu 27 kwietnia br., w Szkole na Leśnej przeszła już do historii. Prowadzili ją Natalia Kaczmarek i Maciej Wachowiak. Po uroczystym wprowadzeniu absolwentów na salę przez wychowawców klas: Teresę Nożewską, Marcina Idaszyka, Marię Nowaczyk i Ilonę Fudali, nastąpił ceremoniał przekazania flagi i sztandaru przez tegorocznych absolwentów nowym pocztom. Pamięć o bohaterach lat 1918/19 bardzo często przywoływana jest w Szkole na Leśnej. Szacunek do wartości Powstańców Wielkopolskich każe nam dbać o naszą tożsamość, symbole i szkolny ceremoniał.

Dokładnie, na 111 dni przed najważniejszym egzaminem, czyli maturą, 13 stycznia 2012r. w piatkowy wieczór, maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu we Wronieckim Ośrodku Kultury. Dziewczęta w pięknych "skromnych" kreacjach, chłopcy w eleganckich garniturach wraz ze swoimi nauczycielami, rozpoczęli polonezem ten wyjątkowy wieczór.