• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Część Pisemna
Wszystkie kwalifikacje 10.01.2019 - sala 4 i 13, zmiana I, II i III.


Część Praktyczna
E.18 - 09.01.2019 r. - sala 100, godz.9:00;
E.20 - 09.01.2019 r. - sala 100, godz. 13:00;
E.14 - 14.01.2019 r. - sala 13, I i II zmiana;
E.3 - 11-14.01.2019 r. - sala 4, I i II zmiana;
E.19 - 18.01.2019 r. - sala 4, I, II i III zmiana;
E.13 - 07.02.2019 r. - sala 13, godz. 16:00.

Szczegółowy harmonogram egzaminów oraz wykaz przyborów wywieszony został w gablocie na drugim piętrze obok gabinetu dyrektora.

Zdający zobowiązani są przybyć na egzamin 30 min. przed planowana godziną rozpoczęcia.