• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

EU             LEADER             Puszcza Notecka             PROW

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

___________________________________________________________________________________________________

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017r.

 

 

W środę 20 września w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach odbyło się oficjalne otwarcie bieżni i skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal. Obiekt ma wyjątkowe znaczenie dla społeczności szkolnej ponieważ umożliwia profesjonalnie szkolenie lekkoatletyczne dzieci i młodzieży oraz wydatnie podnosi standard edukacji sportowej.

Na uroczyste otwarcie zjechali się goście z powiatu: Starosta Powiatu Szamotulskiego - pan Józef Kwaśniewicz, Prezes Amica SA - pan Jacek Rutkowski, Członek Zarządu Powiatu - pan Kazimierz Michalak Radny Powiatu Szamotulskiego - pan Mieczysław Sobański, Dyrektor Wydziału Edukacji Spraw Obywatelskich kultury Sportu i Turystyki - pan Jan Stefaniak, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Informacji Europejskiej - pani Małgorzata Walkowiak, Wiceprezes Stowarzyszenia Puszczy Noteckiej - pani Irena Wojciechowska, ksiądz dziekan Janusz Małuszko, Prezes Błękitnych Wronki - pan Marek Pogorzelczyk, pan Marcin Wróbel i pan Tomasz Rząsa dyrektorzy Akademii Lecha Poznań, przewodniczący Rady Rodziców Krzysztof Ruszczyk oraz redaktor naczelna Wronieckiego Bazaru pani Grażyna Kaźmierczak.

Wśród uroczystych gestów, nawiązujących do najważniejszych symboli sportowych, dokonano przecięcia wstęgi i inauguracji przyszłych  zajęć sportowych w postaci biegu na dystansie 60 m. Natomiast reprezentacje klubów sportowych KKS Lech Poznań i Błękitni Wronki  zaprezentowały biegi w sztafecie wahadłowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dopomogli w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia, a wykonawcy, za rzetelne i terminowe  wykonanie. Zobowiązujemy się należycie wykorzystywać nowe możliwości i potwierdzać to wynikami sportowymi!


EU             LEADER             Puszcza Notecka             PROW

Europejski Fudusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

___________________________________________________________________________________________________

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017r.

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego. 'Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00258-6935-UM1510404/17 z dnia 06.06.2017r.

W dniu 11.09.2017r na boisku przy hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach wczesnym rankiem odbył się odbiór techniczny bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal. Odbioru protokolarnego dokonali Dyrektor Szkoły Monika Kozber, Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Michalak, wykonawca Marcin Kilichowski oraz inspektor nadzoru Wiesław Bernaciak. Tym samym zadanie "Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie zostało wykonane. Obiekt  prezentuje się pięknie, a niebawem poinformujemy o terminie oficjalnego otwarcia.

4 września 2017 r. o godzinie 9:00 w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Halę sportową Szkoły na Leśnej wypełnili uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Pani Dyrektor Monika Kozber przywitała zaproszonych gości w osobach Pana Kazimierza Michalaka Członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Przedstawicieli KKS Lech Poznań Dyrektorów Pana Piotra Sadowskiego, Pana Rafała Ulatowskiego, Pana Marcina Wróbla, Pana Tomasza Rząsę oraz Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Krzysztofa Ruszczyka. Następnie Pani Dyrektor dokonała inauguracji podsumowując jednocześnie osiągnięcia z zeszłego roku, nie zapominając o założeniach i wyzwaniach stawianych na ten rok. Z wielką radością poinformowała wszystkich zebranych, że dzięki staraniom Zarządu Powiatu Szamotulskiego,  Zarządu KKS Lech Poznań i  Dyrekcji Szkoły utworzono w tym roku Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego. Przywitała nowych uczniów klas pierwszych liceum i technikum, a szczególnie ciepłe słowa skierowała w stronę najmłodszych uczniów, mowa o klasie siódmej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Pani Dyrektor Monika Kozber wraz z Panem Kazimierzem Michalakiem pożegnała dzisiaj Dyrektora zarządzającego w Akademii Lech Poznań Pana Piotra Sadowskiego i podziękowała mu za dwuletnią owocną i profesjonalną współpracę pomiędzy Klubem KKS Lech Poznań, a Władzami Powiatu i Dyrekcją Szkoły.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ODBĘDZIE SIĘ

NA HALI SPORTOWEJ

4 WRZEŚNIA O GODZINIE 9:00

Świadectwa kwalifikacyjne (nowy egzamin);

Dyplomy (stary egzamin);

Informacje o wynikach (nowy i stary egzamin)

wydawane będą w dniu 25 sierpnia br. do godziny 14.00

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY SIÓDMEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  WE WRONKACH 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY SIÓDMEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  WE WRONKACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W tym roku uczestnicy konkursu literackiego dla młodzieży szkolnej pisali "List do matki". Wpłynęło 120 prac z całego powiatu szamotulskiego. Konkurs organizowany był przez Wroniecki Ośrodek Kultury pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury "Zamek" w Poznaniu oraz Klubu Literackiego w Poznaniu. Prace oceniało jury w składzie: Iwona Smarsz (wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum "Zamek" w Poznaniu), Anna Kokot (dziennikarka, krytyk literacki, eseistka, prozaik) oraz Jerzy Grupiński (poeta, krytyk literacki, inicjator, współorganizator, koordynator i opiekun konkursu, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Złotą Wronę w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymała uczennica naszej szkoły - Sandra Wawrzyniak a wyróżnienie Zuzanna Woźniak.  

Dziewczętom serdecznie gratulujemy:)

23 czerwca 2017 r. pożegnaliśmy klasy trzecie gimnazjum  oraz całą społeczność szkolną, i tym samym zakończyliśmy kolejny rok szkolny. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych w osobie pana Kazimierza Michalaka - członka zarządu Rady Powiatu Szamotulskiego oraz pana Jana Stefaniaka - Dyrektora Wydziału Oświaty, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki oraz przedstawiciele klubów sportowych KKS LECH Poznań i MKS Błękitni Wronki współpracujących ze szkołą. Podczas uroczystości absolwentom gimnazjum zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i to oni właśnie w asyście rodziców złożyli swoje podpisy w Złotej Księdze Absolwentów Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, a najlepsza absolwentka za sumienną pracę i osiągnięte wyniki została wyróżniona Nagrodą Starosty Szamotulskiego. Ten zaszczytny tytuł wypracowała sobie uczennica kl. IIIF Nicole Grześkowiak, która uzyskała średnią ocen 5,71. Nagrodzeni zostali również absolwenci, którzy angażowani byli w życie szkoły oraz odznaczali się szczególną postawą uczniowską. Swój wkład w kształt życia społeczności szkolnej mają również rodzice. Nie zapomniano o nagrodzeniu Statuetką Przyjaciela Szkoły na Leśnej tych najbardziej zaangażowanych w różne inicjatywy. Ostatnim elementem zakończenia roku szkolnego dla absolwentów gimnazjum było ślubowanie, które składali reprezentanci wszystkich klas trzecich na sztandar szkoły. Nie obyło się także bez głosu samych zainteresowanych. W imieniu absolwentów szkołę pożegnała Julia Babiaczyk i Łukasz Benedykciński. Dzień ten to również zakończenie i podsumowanie kolejnego etapu dla pozostałych uczniów Gimnazjum, Liceum i Technikum Szkoły na Leśnej. Rok szkolny 2016/2017 był dla nas wyjątkowo trudny i pracowity biorąc pod uwagę ilość ewaluacji zewnętrznych jakie szkoła przeszła na każdym poziomie, ale jakże radosnym i optymistycznym, patrząc na rezultaty i wyniki jakie osiągnęliśmy. Koniec roku szkolnego to czas podsumowań przeróżnych inicjatyw i akcji takich jak np.: Leś-Tech, Samsung Labo czy innowacji pedagogicznych, podziękowań za zaangażowanie, wolontariat w organizacji imprez sportowych, środowiskowych i społecznych. W tej części uroczystości głos zabrali: przedstawiciele organu prowadzącego: pan Kazimierz Michalak, pan Jan Stefaniak, pani dyrektor Monika Kozber, pani Joanna Jujeczka – reprezentant Samsung Elektronics oraz inni z zaproszonych gości. Był to również czas pożegnań, nie tylko z absolwentami, ale także z pracownikami, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę, czy też z innych względów postanowili zmienić swoją ścieżkę zawodowych wyzwań.

Całą uroczystość uświetnił profesjonalny taniec towarzyski i ludowy, śpiew, recytacja i mini scenki aktorskie.

Dziękujemy za kolejny wspólny, udany rok szkolny!

Życzymy pięknych, słonecznych i niezapomnianych wakacji.