• baner01.jpg
 • baner02.jpg
 • baner03.jpg
 • baner04.jpg
 • baner05.jpg
 • baner06.jpg
 • baner07.jpg
 • baner08.jpg
 • baner09.jpg
 • baner10.jpg
 • baner11.jpg
 • baner12.jpg
 • baner13.jpg
 • baner14.jpg

Bibliografię wykorzystaną do opracowania

wybranego tematu z języka polskiego

należy złożyć w terminie do piątku–

04.04.2014 r.

Nieoddanie bibliografii skutkuje

niedopuszczeniem do egzaminów.

21 lutego 2014 roku w związku z realizacją 3 edycji projektu E-szkoła Moja Wielkopolska wraz z opiekunem Panią Justyną Starzonek wybraliśmy się do Polskiego Teatru Tańca na premierę spektaklu "Dobrze, że tu jesteś". Była to dalsza część historii "Szkoda, że Cię tu nie ma". Celem tego przedstawienia było wprowadzenie Nas do tematyki naszego projektu. Ten spektakl wtajemnicza widzów w świat tańca, który staje się przewodnikiem w przeszłości jak i w teraźniejszości. Sztuka pozwala nam widzom na uruchomienie śladów pamięci jaki i wyobraźni. Przedstawienie odwoływała się do historii Polskiego Teatru Tańca. Ten spektakl był bardzo ciekawy, pełen wrażeń i emocji. Po przedstawieniu rozmawialiśmy z Panią Dyrektor Ewą Wycichowską- doświadczonym chorografem oraz solistami premierowego spektaklu. Soliści Agnieszka Fertała, Artur Bieńkowski, Marcin Motyl z pasją odpowiadali na zadane przez Nas pytania oraz udzielili nam wiele cennych wskazówek do realizacji Naszego projektu "Rytmy Natury". Na końcu podziękowaliśmy wszystkim za poświęcony nam czas i zrobiliśmy sobie kilka pamiątkowych zdjęć.

ZADANIA DO WYKONANIA DLA KLAS GIMNAZJUM:

1,Przeprowadzenie testu na uekologicznienie.

2.Przygotowanie gazetki klasowej pod hasłem:” Czysta woda zdrowia doda”-marzec 2014

3.Wykonanie zabawki z odpadów przeznaczonych do recyklingu.do15 III 2014

5.Przygotowanie pokazu mody ekologicznej –marzec 2014(pokaz na apelu)

(np. stroje z gazet ,plastikowych butelek, z reklamówek , z talerzyków jednorazowych itp.)

6.Przygotowanie plakatu  proekologicznego.-marzec 2014

(Format A4, technika dowolna, praca indywidualna)

Optymistyczne Miśki z Leśnej znowu dały o sobie znać! Tym razem w ramach projektu MAM HAKA NA RAKA, nasz zespół w składzie: Patrycja Janiszewska, Karolina Rusinek, Agnieszka Janicka, Michał Pawlusiński i Norbert Berlik, wspólnie z psychologiem szkolnym, pojawił się w Starostwie Powiatowym w Szamotułach oraz w dwóch zaprzyjaźnionych wronieckich szkołach: Gimnazjum im. Z. Herberta oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka.

W środę 19 lutego odwiedziliśmy gimnazjum na Polnej. Spotkaliśmy się z uczniami trzecich klas gimnazjum: wygłosiliśmy autorską prezentację nt. chłoniaka i przeprowadziliśmy krótkie ćwiczenie dotyczące zdrowego stylu życia.

We wtorek, 25 lutego, w holu budynku Starostwa informowaliśmy mieszkańców o tym jak niebezpieczny jest chłoniak i co zrobić, by nie chorować. Potem wyruszyliśmy na ulice Szamotuł. Mieszkańcy chętnie zatrzymywali się, zabierali ulotki i korzystali z porad dotyczących badań profilaktycznych.

W ostatnią środę, 26 lutego, spotkaliśmy się z uczniami trzech klas szóstych w SP1. Przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe dotyczące szeroko pojętej tematyki zdrowia. Były burze mózgów, wspólne rozmowy i prace w grupach, dzięki którym powstały plakaty zachęcające do podejmowania zdrowego stylu życia.

Na tym zakończyliśmy I etap projektu związany z działaniami lokalnymi. Teraz oczekujemy na obrady jury – niebawem okaże się czy przejdziemy do kolejnego etapu.

Optymistyczne miśki

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru działalność rozpoczyna nowe szkole Koło Naukowe „Przyrodnicy z Leśnej”.

Głównym celem prowadzącego jest rozbudzenie wśród młodzieży umiejętności rozumienia przyrody i konieczności zachowania jej w stanie jak najmniej zniszczonym.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież będzie miała okazję poznać krajobraz najbliższego regionu, jego wartości przyrodnicze, naukowe i kulturowe. Udział w spotkaniach Koła pozwoli na ukształtowanie właściwego stosunku młodych ludzi do przyrody i zrozumienia potrzeby aktywnego udziału w ochronie i kształtowaniu środowiska.

Zajęcia prowadzone w ramach spotkań Koła „Przyrodników z Leśnej” pozwolą na zintegrowanie wiedzy z różnych dziedzin i powiązanie jej z obserwacjami wykonanymi samodzielnie lub w zespole.

Koło Naukowe „Przyrodnicy z Leśnej” oferuje naukę następujących umiejętności:

-  obsługi mikroskopów, dokonywania samodzielnych obserwacji preparatów oraz przygotowywania preparatów;

- rozpoznawania pospolitych gatunków roślin i zwierząt;

- przygotowanie zielnika, pędownika, nasiennika, owadnika oraz gabloty z szyszkami;

- podziału kuli ziemskiej na krainy zoologiczne i roślinne;

- rozszerzenia tematu paleobiologi (włączając w to DINOZAURY!);

- pogłębienia tematu chorób dziedzicznych;

-obserwacji próbek wody z jezior, rzek i strumieni oraz rozpoznawanie żyjących w nich mikroorganizmów;

Dnia 15 lutego ponownie zagościliśmy w przedszkolu nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Mieszkańcy internatu: Adrian Szady, Jakub Zagórski, Krzysztof Gładosz i Mateusz Lis (zawodnicy Klubu KKS Lech Poznań) wraz z wychowawczynią Beatą Łusiewicz przeczytali dzieciom bajki: Zwierzęta sawanny, Zwierzęta dżungli, Przygody zabawek i Słoń Trąbalski. Po przeczytaniu bajek chłopcy rozpoczęli zabawy z przedszkolakami, którym nie było końca. Na zakończenie spotkania naszych milusińskich obdarowano słodkościami, a przeczytane bajki zasiliły przedszkolną biblioteczkę. Fundatorami bajek były panie: Magdalena Walczak, Kinga Bujna i Beata Łusiewicz, a słodycze zafundowała Młodzieżowa Rada Internatu. Dziękujemy!!!

Serdeczne podziękowania składamy na ręce pani Dyrektor Moniki Nowak oraz wszystkich przedszkolaków. Do zobaczenia niebawem.

Tekst: Beata Łusiewcz

 


PATRONAT HONOROWY: STAROSTA POWIATU SZAMOTULSKIEGO

ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Plastycznego „Nie piję, nie palę , nie biorę”, zwanego dalej „Konkursem” jest Zespół Szkół Numer 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.

CELE KONKURSU
- Kształtowanie wyobraźni młodzieży  poprzez prace plastyczne.
- Propagowanie życia bez nałogów.
- Uświadamianie dzieciom i młodzieży problemu uzależnień.
- Kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia.

Dnia 3 marca 2014 roku Samorząd Uczniowski organizuje dyskotekę szkolną

więcej

Zespół uczniów z naszego technikum, Optymistyczne Miśki, pod opieką psychologa szkolnego,  bierze udział w 7. edycji ogólnopolskiego programu Mam Haka Na Raka. Projekt ma na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie. W ramach tegorocznej edycji oswajamy młodzież szkolną oraz innych mieszkańców miasta Wronki z tematem nowotworu układu chłonnego oraz zachęcamy do podejmowania działań i badań profilaktycznych.

 

Projekt wykorzystuje potencjał uczniów – ich zaangażowanie, energię i kreatywność do promocji oraz ochrony zdrowia. W naszej szkole zespół Optymistyczne Miśki, w składzie: Karolina Rusinek (2i), Patrycja Janiszewska (1i), Norbert Berlik (1a), Michał Pawlusiński (1a) działa już od listopada.

 

29 stycznia gościły w naszej szkole konsultantki Punktu Informacujnego Funduszy Europejskich w Międzychodzie. W spotkaniu brały udział klasy maturalne: IIIeu, IIIm, IVa i IVi.
Podczas zajęć młodzież miała możliwość zapoznania się z tematyką Unii Europejskiej i funduszy europejskich, w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

W drugim tygodni ferii uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w obozie lekkoatletycznym w Szklarskiej Porębie. Wraz z grupą sportowców z Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Puszczykowo pokonywali górskie szklaki. Głównym celem obozu było przygotowanie do zawodów sportowych, które już niebawem.

Wszystkich chętnych do trenowania lekkoatletyki zapraszam na zajęcia lekkoatletyczne. Wszystkie informacje u p. Moniki Kinowskiej.

KOLEJNY OBÓZ W MIEDZYZDROJACH!!!

     Trzecia edycja projektu  „e-szkoła moja Wielkopolska” ruszyła w Zespole Szkół na 1 im. Powstańców Wielkopolskich na Leśnej we Wronkach pełna parą. Każdego roku, począwszy od 2011/20012, nad realizacją dowolnie wybranych projektów pracują trzy zespoły. Tegoroczna edycja zaczęła się 03.12.2013,a trwać będzie do 31.05.2014 roku.

     Jedna z grup, w skład której wchodzą Ada Dębowiak, Julia Cymborowska, Katarzyna Morysiak, Karolina Starczewska, Daria Wika, Bartosz Szwak, Bartosz Skwierczyński, Michalle Piasek, Natalia Woźniak,  Julia Ławida, Anna  Skrzypczak, Marietta Rączka, będąca pod opieką p. Agnieszki Wilk dnia 04.02.2014 roku odwiedziła pilską firmę PHILIPS, bowiem temat projektu związany jest ze światłem.

     Grupa została przyjęta przez p. Iwonę Konieczną, która była przewodnikiem m.in. po hucie, w której produkowane są tzw. bańki i świetlówki. Po hutniczych zmaganiach grupę przejęła p. Barbara Wójcik, która przedstawiła możliwości zastosowania światła ciepłego i zimnego, a także zwróciła uwagę na to, że światło ma wpływ na tempo pracy, aktywność i samopoczucie.

     Młodzież przeszła się po studiach imitujących biura, sklepy, pokoje hotelowe, alejki uliczne, by móc zobaczyć, jak światło wpływa na wizerunek konkretnego wnętrza, jak zmienić może charakter, nastrój, wielkość wnętrza.

     Ostatnim punktem spotkania w PHILIPSIE było wysłuchanie krótkiej prelekcji p. Pawła, z wykształcenia fizyka, który przedstawił najnowsze źródła energii tzw. organiczne Led.

     Jak mówią uczestnicy projektu, czas spędzony w firmie PHILIPS nie był zmarnowany, a może w licealistach z Leśnej wizyta rozbudziła zainteresowanie naukami technicznymi?

Agnieszka Wilk

Tegoroczny bal studniówkowy odbył się 31 stycznia 2014 roku, w ostatnim dniu przed rozpoczęciem ferii zimowych.  Maturzyści wraz ze swoimi nauczycielami wieczór ten rozpoczęli uroczystym polonezem.

W pięknie przystrojonej sali Wronieckiego Ośrodka Kultury na studniówce bawiło się pięć klas Zespołu Szkół nr 1 – trzy klasy liceum i dwie klasy technikum wraz z osobami towarzyszącymi.

Wychowawczynie i wychowawcy: Teresa Nożewska, Agnieszka Wilk, Róża Hanysz (w zastępstwie za Beatę Mroczka), Marian Śliwa i Piotr Piasek wraz z reprezentantami  rodziców z każdej klasy, uczynili wszystko, aby dzień ten przeszedł do historii z jak najlepszymi wspomnieniami.

Pan Jerzy Śmiłowski – przewodniczący Rady Rodziców - rozpoczynając bal zaprosił całą społeczność szkolną do poloneza. Chłopcy w kontuszach pospieszyli po panie dyrektorki pragnąc podkreślić wyjątkowość tej chwili.

W imieniu rodziców, do obecnych na sali, przemówiła mama Wojtka z kl.IV a, pani Karolina Przytulska, podkreślając, że jest to niezwykły czas dla wszystkich podmiotów - maturzystów, nauczycieli i rodziców. Ciepłe słowa podziękowania skierowała do dyrekcji: Moniki Kozber, Anety Rzepa i Magdaleny Walczak, do wychowawców oraz wszystkich nauczycieli.