Formularz zgłoszeniowy

*Płeć:*pole wymagane

Dzięki Państwa cennym uwagom termin rejestracji i wpłat za udział w zjeździe został wydłużony do 15 marca 2018 roku. Prosimy o rzetelne opisywanie przelewów, ponieważ to usprawni prace organizatorom.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w wysokości 100 zł na konto:
34 8961 0002 2002 0000 1049 0002

Wpłata jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa. Na dowodzie wpłaty należy podać:
  1. imię/ imiona i nazwisko (dla kobiet także nazwisko panieńskie).
  2. rok ukończenia szkoły.
  3. adres

Dokonanie wpłaty jest zgłoszeniem uczestnictwa i jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rejestracji uczestników na zjazd Absolwentów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

L.p. Imię Nazwisko Nazwisko panieńskie Rok ukończenia szkoły Data wpłaty
           

Kwota 100 zł obejmuje:

  • koszty organizacyjne(plakaty, zaproszenia, banery)
  • pakiet zjazdowy(pamiątki zjazdowe, kalendarium)
  • bony do bufetu na ciepły posiłek, serwis kawowy

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

ul. Leśna 17, 64-510 Wronki
zjazd70@gmail.com
(67) 254 02 13